logo

V současné době je problém alergických reakcí nejvíce ovlivněn. Stále více slyšíme, že vlivy prostředí způsobují změny v těle, které přispívají k rozvoji alergií. Alergií se rozumí specifická sekundární zvýšená imunitní odpověď na alergen, který se vyskytuje u senzibilizovaného organismu a která je doprovázena uvolňováním mediátorů, které poškozují tkáně [1].

Alergická onemocnění každoročně přitahují stále více pozornosti lékařů různých specialit. Tyto nemoci jsou člověku známy po dlouhou dobu - více než dva a půl tisíce let. V moderním světě však problémy spojené s etiologií, diagnostikou, léčbou a prevencí alergické patologie zůstávají mimořádně relevantní [2]. V uplynulém desetiletí se problém alergie stal v celosvětovém měřítku medicínským a sociálním problémem. Dnes výskyt alergických onemocnění roste obrovskou rychlostí, 30 až 40% světové populace trpí jedním nebo více typy alergických reakcí [3].

V současné době se předpokládá, že vývoj alergií je primárně založen na porušení specifické a nespecifické imunobiologické reaktivity organismu. Dnes je obecně uznávanou světovou klasifikací typů alergických reakcí klasifikace navržená v roce 1975 P. Gellem a R. Coombsem. V souladu s tím jsou reakce rozděleny na 4 hlavní typy pomocí imunologických mechanismů. Pro alergickou reakci 1. (anafylaktického) typu je charakteristická účast imunoglobulinů třídy IgE nebo IgG4 a rychle se vyvíjí podle okamžitého (anafylaktického) typu. Protilátky podílející se na tomto typu alergické reakce se nazývají reagencie a samotná reakce je atopická. Klinickými příklady tohoto typu reakce jsou anafylaxe, atopické bronchiální astma, některé formy kopřivky a konjunktivitidy, stejně jako Quinckeho edém, dětský ekzém a další. U 2. - cytotoxických a 3. - imunokomplexních typů alergických reakcí je charakteristická účast protilátek třídy IgG a IgM. Čtvrtý typ reakce, hypersenzitivita opožděného typu, je spojena s účastí alergenem senzitizovaných lymfocytů. Klinickými příklady reakcí typu 2 jsou imunitní cytopenie, hemolytické onemocnění novorozence. Cytotoxický mechanismus může poškodit nejen krvinky, ale i další somatické buňky těla. Podle tohoto mechanismu se vyvíjí glomerulonefritida, ulcerózní kolitida atd. Cytotoxické reakce hrají hlavní roli v patogenezi orgánově specifických lézí, jako je diabetes mellitus závislý na inzulínu, autoimunitní aplastické anémie, pemphigus vulgaris a další. Cytotoxické reakce jsou prvky autoalergie. Příkladem reakcí typu 3 je sérová nemoc. Důležitou roli v klinickém projevu alergie hrají mediátoři alergií (histamin, bradykinin, pomalu reagující látka anafylaxe, heparin, serotonin a další). Mediátory alergie jsou biologicky účinné látky tvořené různými somatickými buňkami těla (žírné buňky, makrofágy, eosinofily, bazofily) působením patogenních komplexů antigen-protilátka, kterými se provádí okamžité alergické reakce. Mediátoři alergie v místě tvorby způsobují sekundární změny buněk, narušují mikrocirkulaci, způsobují dystrofické procesy v tkáních, tvoří horečku, ovlivňují tón hladkých svalů atd., Což určuje klinický obraz alergického onemocnění. Klinickými příklady alergické reakce typu 4 jsou alergická kontaktní dermatitida a tuberkulinový test na tuberkulózu. Hlavními mediátory alergických reakcí opožděného typu jsou lymfokiny - biologické účinné látky tvořené imunoagresivními T-lymfocyty (zabíječi). Lymfokiny se podílejí hlavně na tvorbě zánětlivého procesu, což způsobuje alterativní-dystrofické, vaskulární a proliferativní reakce těla v místě tvorby, tj. tvoří klinický obraz nemoci. Pro rozvoj alergické reakce je nutná změněná reaktivita - senzibilizace na konkrétní alergen. Organismus, tkáně a buňky, které jsou schopné reagovat na expozici reakcí z přecitlivělosti, se nazývají senzibilizované. Tvorba, doba uchování senzibilizace závisí na cestě penetrace alergenu (častěji parenterálně nebo inhalačně), dávce (častěji v malém nebo velmi velkém množství - senzibilizující dávka), povaze alergenu (absolutní citlivost na některé alergeny), délce expozice, ale hlavně na přítomnosti poruchy imunitní reaktivity. V současné době je obecně přijímaný koncept založen na účasti subpopulace CD4 + T-lymfocytů na patogenezi alergických onemocnění. Je založen na myšlence vedoucí role při realizaci alergických Th2 lymfocytů (T-pomocné lymfocyty 2. třídy) [4].

V současné době jsou vzhledem k širokému rozšíření různých alergických reakcí mezi mladými lidmi relevantní studie zaměřené na identifikaci různých typů alergií, jejich projevů, prevence a léčby..

Účelem této práce bylo zjistit frekvenci výskytu alergických reakcí u studentů ve věku od 19 do 21 let..

Materiály a metody výzkumu. Práce byla provedena na Voroněžské státní lékařské univerzitě. Provedli jsme průzkum mezi studenty 2 - 3 kurzů různých fakult, ve kterém byly prezentovány otázky týkající se přítomnosti alergické reakce, typu alergenů způsobujících alergie, jejích projevů, úlevy, trvalé léčby i genetické predispozice. Průzkumu se zúčastnilo 160 lidí, jejich průměrný věk byl 20 ± 2 roky.

Výsledky výzkumu. Během průzkumu bylo zjištěno, že 62% respondentů trpí alergickými onemocněními. Je třeba poznamenat, že 4,8% respondentů má autoimunitní onemocnění (zejména autoimunitní poškození štítné žlázy). Všichni studenti s autoimunitními chorobami jsou vyšetřováni dvakrát ročně a jsou sledováni endokrinologem a imunologem-alergikem.

Bylo zjištěno, že povaha alergenu byla odlišná. Například alergické reakce na potraviny byly pozorovány u 19,2% respondentů, na chemické výrobky - 10,3%, na prach - 12,8%, na tabák a tabákové výrobky - 5,1%, na kousnutí hmyzem - 7,7%, na vliv teploty vzduchu - 11,5%, na kvetoucí rostliny - 11,5%, na zvířecí chlupy - 6,4%, na drogy - u 10,3% respondentů (obr. 1). Bylo prokázáno, že většina alergických reakcí je pozorována u potravin bílkovinného původu, citrusových plodů a čokolády. Potravinová alergie je velmi často „počáteční senzibilizace“, proti které se postupně zvyšuje frekvence senzibilizace a v důsledku toho vznik alergie na inhalační alergeny..

Ze všech zástupců s alergiemi byl smíšený typ pozorován u 21,8% subjektů (u několika typů alergenů). Výsledky dotazníku ukázaly, že příznaky alergických reakcí jsou různé: kýchání, slzení, svědění v nose, kožní vyrážky, kašel, zrudnutí kůže, zvýšená tělesná teplota, zhoršená respirační aktivita. Navzdory skutečnosti, že každá sekunda respondentů trpí alergiemi, mnozí ignorují návštěvy a léčbu odborníky, provádějí samoléčbu a zhoršují tak situaci. Bylo zjištěno, že pouze 11,3% studentů je neustále sledováno alergikem, všechny ostatní zastavují záchvaty alergických reakcí užíváním antihistaminik. K léčbě se nejčastěji používají: Suprastin - 36%, Citrin - 25,8%, Diazolin - 16%, Zodak - 18% a další - 4,2%. Léčba potravinových alergií se provádí hlavně dietou bez alergických potravin. Výsledky průzkumu ukázaly, že ti studenti, kteří jsou neustále léčeni odborníkem, mají následující ukazatele: v krevním testu neustálé zvyšování hladiny eosinofilů a také zvýšený obsah IgE, IgG - 3%, EgE - 7%, EgG - 5,3%. Z literatury je známo, že alergická onemocnění jsou často doprovázena změnami obrazu periferní krve a proteinových frakcí. Často lze pozorovat lymfocytózu, zvýšení obsahu proteinových frakcí, zvýšení ESR a pokles hladiny krevních destiček [4]. Analýza dat ukázala, že se při léčbě používají různé specifické a nespecifické metody hyposenzibilizace. Shromáždění alergické anamnézy ukázalo, že u všech studovaných subjektů byla u 13% odhalena genetická predispozice, a to vývoj alergických reakcí u blízkých příbuzných..

Výsledkem našeho výzkumu bylo zjištění, že alergické reakce jsou mezi studenty velmi rozšířené. Každý druhý student se již setkal s alergiemi. Bylo prokázáno, že převažují reaginické reakce, tj. Okamžitá alergie. Chtěl bych poznamenat, že vývoj alergických reakcí by měl být léčen opatrně a ne samoléčbu. Při alergii je poškozena hlavně kůže, dýchací systém a gastrointestinální trakt, ale na tvorbě alergického procesu se může podílet každá tkáň a každý orgán. Alergický proces se může tvořit v játrech, ledvinách, myokardu, kosterních svalech, což vede k rozvoji onemocnění, jako je hepatitida, glomerulonefritida, myokarditida a další. Z literatury je známo, že epidemiologické studie prováděné v různých oblastech Ruska také ukázaly vysoký nárůst počtu alergických onemocnění, zejména u dětí (od 30 do 40% populace). Je prokázáno, že výskyt stejné atopické dermatitidy u dětí se za posledních 5 let zvýšil 1,9krát. Stejné tendence jsou charakteristické pro nemocnost alergické rýmy a bronchiálního astmatu. Kromě toho je všude pozorován růst kombinovaných forem alergie a zvýšení závažnosti průběhu většiny alergických onemocnění [4].

Závěry. Počet alergiků každým rokem roste. K dnešnímu dni je obrovské množství výzkumu věnováno studiu různých aspektů alergií. Jedná se o genetickou predispozici, sociální a environmentální faktory. Většina lidí žije v podmínkách chronického stresu, který negativně ovlivňuje imunitu a přispívá k tvorbě alergických reakcí. U neuróz se tedy alergie vyskytuje častěji a je obtížnější. Významnému nárůstu počtu alergických onemocnění napomáhá rostoucí užívání různých potravinářských přídatných látek a nadměrné a nekontrolované užívání drog. Všechny tyto faktory zvyšují riziko vzniku alergických reakcí a opět ukazují důležitost tohoto problému v moderní medicíně [5].

Výzkumná práce „Alergie a alergeny“

Autor: Gritsenko Alina Sergeevna
Místo práce / studia (přidružení): Krasnodarské území, okres Severský, město Afipsky, MAOU Lyceum osídlení městského typu v Afipského městském útvaru okres Severský, stupeň 11 B
Akademický vedoucí: Budarina Irina Viktorovna

Anotace:

V dnešní době čelíme vlivu různých environmentálních faktorů. Mnoho z nich může negativně ovlivnit naše zdraví. Můžeme říci, že zdravotní stav studentů lycea MAOU z vesnice Afipsky závisí na mnoha faktorech: dědičnosti, charakteristikách životního stylu (včetně výživy, fyzické aktivity, stresu, přítomnosti nebo nepřítomnosti špatných návyků), jakož i kvalitě lékařských služeb. Zdravotní stav však také závisí na úrovni znečištění životního prostředí. Alergie je jedním z těch vzácných onemocnění, která jsou způsobena faktory prostředí (alergeny). Směsi látek, které samy o sobě nemají alergické vlastnosti, ale mohou přispívat k výskytu alergií a ovlivňovat alergická onemocnění. Četné studie ukazují, že znečištění ovzduší významně přispívá k alergiím. V interiérech jsou nejdůležitějšími alergenními faktory tabákový kouř, prach, které přispívají k respiračním a kožním onemocněním. To vše může způsobit onemocnění, jako jsou alergie..

Relevance výzkumu: Alergie se stala globálním lékařským a sociálním problémem. Zvýšení výskytu je zaznamenáno všude (až 40% pacientů), každý třetí obyvatel planety trpí alergickou rýmou a každý desátý - bronchiální astma

Cíl studie: Odhalit závislost alergických reakcí na vlivu různých faktorů prostředí.

Problém: Příčiny alergických reakcí a prevalence alergií u studentů lýcea.

Cíle výzkumu:

 • Na základě studia literatury na téma studie určete příčiny nástupu a rysy projevů alergických reakcí
 • Zjistit prevalenci alergických reakcí mezi studenty 11. ročníku (podle výsledků průzkumu);
 • Seznámit se s praktickými metodami prevence alergických reakcí;
 • Na základě výsledků výzkumu formulovat závěry.

Hypotéza: Na vývoj alergií mají vliv jak vnitřní faktory (dědičné), tak vnější faktory prostředí.

Metody výzkumu: Teoretická analýza literatury, dotazníky, pozorování, klasifikace.

Naléhavost problému

Šíření a různorodost alergických reakcí, nárůst počtu registrovaných skutečností po celém světě, naznačuje přítomnost problému alergizace populace. Může se to zdát naivní, ale s růstem pokroku a rozvojem civilizace se také zvýšila možnost kontaktu obyčejných lidí s potenciálními alergeny. Nyní, v moderním domě, je přítomen téměř celý periodický stůl, obrovské množství nebezpečných sloučenin, v obložení televize a stolu, v koupelně a v barvě na stropě. V závodě o vysoké zisky je rizikový faktor zapomenut. Po zaplacení produktu nebo služby se kupující spoléhá pouze na poctivost výrobce a není realistické vytyčit důkazní hranici mezi případem kopřivky u dítěte a zakoupenou skříní bez speciálních laboratorních studií, což opět vyžaduje řádné financování.

Musíme přijmout, že nikdo by neměl být odpovědný za zdraví více než sám nositel zdraví. Alergici jsou zpravidla lidé, kteří vedou relativně zdravý životní styl, zejména v období dosažení tzv. Remise. Pouze sebekontrola, vyloučení potenciálních alergenů, jasná pravidla chování a včasná lékařská kontrola minimalizují nebo zmírňují alergické reakce. Koneckonců, někdo, kdo je již nemocný, hledá způsoby, jak se vyléčit. Pokus o dodržování preventivních opatření vede k tomu, že nemoc nebude otravovat a nebude zasahovat do plného života.

Světová farmakologie se každý rok vyvíjí a zavádí stále více nových protialergenních léků v prodeji, jejich složení a formy jsou modelovány, měněny názvy a balení. Ale i přes vysoké požadavky na jejich účinnost a bezpečnost zůstává míra alergických exacerbací vysoká..

Dodržování hypoalergenního režimu nezaručuje pacientovi, že jeho imunitní systém nebude vnímat dříve obvyklou látku jako alergen a nebude reagovat novou vlnou patologických reakcí. V praxi se vyskytují případy, kdy lidé žijící ve znečištěné oblasti s vysokou hustotou obyvatelstva při přechodu do jiného klimatického pásma neočekávaně získají alergickou rýmu na kvetoucí rostliny a naopak. To lze vysvětlit přizpůsobením těla negativním podmínkám, existuje metoda boje proti alergiím, kdy při dlouhodobé mikrodávce alergenu imunitní systém přestane vytvářet agresivní reakce. Tato metoda neposkytuje ani 90% využití, ale má právo na existenci jako možnost získání stabilní remise. Jedná se o druh známého způsobu jednání s otravovateli. Takže slavní lidé užívali arsen v malé dávce a měli šanci přežít velkou dávku s nejméně negativními důsledky..

Studium spouštěčů alergických reakcí, hledání příčin je úkolem lékařského světa, ale odstranění těchto příčin v globálním měřítku je možné na státní úrovni. Doufáme, že se počet alergických případů sníží pouze řešením problémů s odpadky, chemickým odpadem, zpracovatelskými zařízeními, oddělením průmyslových a obytných oblastí, přizpůsobením legislativy moderním požadavkům a sledováním souladu s touto legislativou. Vytvoření specializovaných alergologických center a lékařských klinik, jejich dostupnost, rozvoj alergologie není oblastí žádoucích investic pro zisk, ale úkolem státu chránit zdraví národa.

Naléhavost problému

Každý pátý člověk na Zemi měl alespoň jednou v životě alergické reakce a každý 8. - 10. člověk na světě trpí alergiemi.

Prevalence alergických onemocnění a astmatu postupuje, a to navzdory skutečnosti, že spotřeba antialergických a antiastmatických léků se za poslední desetiletí významně zvýšila.

Každý, kdo má alergie nebo astma, hledá způsoby, jak svou nemoc překonat. Můžete jít k místnímu lékaři, domluvit si schůzku s odborným alergologem nebo pulmonologem, vyhledat pomoc od homeopatického lékaře, najít tradičního léčitele nebo si promluvit s psychikem. Tyto různorodé přístupy k léčbě astmatu a alergií jsou zcela pochopitelné: lidé trpí astmatem a alergiemi po mnoho staletí a lékaři s touto chorobou bojují stejně dlouho. Stále neexistují způsoby, jak zachránit lidstvo před bronchiálním astmatem a jinými alergickými onemocněními bez přijetí preventivních opatření. Lékaři různých specializací a zejména alergici se při léčbě pacientů stále více obracejí k preventivním opatřením. A to není náhoda, při dodržování preventivních opatření můžete snížit množství léků, snížit riziko vzniku alergií u vašich dětí. Doufáme, že vám naše informace umožní dívat se na svět kolem vás jinými očima: zkuste dodržovat preventivní opatření a nemoc vám nebude překážet v tom, abyste mohli žít plnohodnotný a aktivní život.

  Alergici mají pravdu, když kladou četné otázky:
 • Co je to alergie?
 • Proč jsem alergický?
 • Přenáší se moje nemoc na mé děti?
 • Jak zabránit alergické reakci?

Alergie je zvýšená citlivost na různé látky, projevující se neobvyklými reakcemi při kontaktu s nimi. Imunitní systém „překračuje své schopnosti“ a poté, co ztratil kontrolu, začne reagovat na zcela neškodnou látku jako nebezpečnou. Tato ztráta kontroly vede ke spuštění ničivých hyperreací. Tyto destruktivní reakce se nazývají „hypersenzitivní reakce“ nebo „alergické“ a antigeny odpovědné za vývoj alergických reakcí se nazývají alergeny..

Alergie je nejčastějším onemocněním imunitního systému v moderním světě

Alergie v moderním světě je považována za nejčastější onemocnění. Většina alergických onemocnění je chronických a vyžaduje systematickou léčbu..

Alergie jsou způsobeny abnormální reakcí imunitního systému na různé faktory. Senzibilizační alergen může být téměř jakákoli látka z lidského prostředí..

Mezi nejčastější příznaky alergie patří senná rýma, přetrvávající rýma, astma a potravinové alergie..

Příčiny alergie

Alergenem může být jakákoli látka z lidského prostředí. Během prvního kontaktu s touto látkou tělo nevykazuje příznaky alergie. Ale při opakovaném kontaktu může alergen způsobit patologickou reakci.

Alergické kožní testy pomáhají diagnostikovat složité alergie

Wolfgang Ihloff, lic. CC BY SA

Nejběžnějšími inhalačními alergeny jsou obvykle:

 • pyl rostlin;
 • zvířecí chlupy;
 • spóry plísní;
 • roztoči domácího prachu;
 • vata;
 • prací prášek.

Potravinové alergeny obvykle zahrnují potraviny jako kravské mléko, hovězí, telecí, vaječný bílek, ryby, korýši, ořechy a mandle, citrusové plody, rajčata a čokoláda. Hmyz může být také zdrojem alergenů: vosy, včely a sršně.

Alergeny na životní prostředí jsou kovy, jako je nikl, chrom, zinek, kobalt a další, rostlinný kaučuk a přísady používané k jejich výrobě, barvy na vodní bázi, plasty, přísady do potravin a mnoho dalších chemikálií. Do této skupiny patří také léky a kosmetika..

Významný nárůst výskytu alergií v posledních letech je spojen s velkým rozvojem civilizace: lidé začali velmi aktivně a hojně používat uměle vyrobené látky.

Někteří odborníci navrhli hypotézu nadměrné vášně pro osobní hygienu. Možná v tom je zdravý rozum, protože si všimli, že alergická onemocnění jsou spojena s vysokou životní úrovní, protože ve vyspělých zemích jsou mnohem častější než v nevyvinutých zemích..

Příznaky alergie

Když tělo poprvé přijde do styku se senzibilizující látkou, začne imunitní systém vytvářet protilátky specifické pro tuto látku (tzv. IgE protilátky).

Protilátky rozpoznávají cizí molekuly přítomné v těle, například fragmenty plísní, které ohrožují tělo a spouští proces jejich zničení.

Tělo se pomocí různých vylučovaných bílkovin snaží před takovou „invazí“ chránit. Výsledkem je zánět tkáně, vyrážka, otok sliznic, kontrakce hladkých svalů, například v průduškách..

Tato reakce je nesprávná a přehnaná. Podílejí se na něm také protilátky, které vedou ke zničení vlastních buněk těla. Tato reakce může vést ke zničení některých krevních složek a ke snížení jejich počtu..

Někdy se protilátky spojí do komplexů a cirkulují v krvi, což může způsobit zánět cév, a pokud se „zakoření“ v nějakém orgánu, povedou to k jeho zničení a poškození jeho funkcí - může se to týkat například ledvin nebo plic.

Další kontakt s látkou může způsobit velmi silnou a impozantní reakci těla, tj. anafylaktický šok. Nejběžnějšími příznaky jsou velmi rychlá vyrážka, erytém, zarudnutí kůže a tvorba puchýřů, rychlý otok, silný katar a ucpaný nos, slzení očí, zánět spojivek, bolest břicha a průjem. Anafylaktický šok může vést k významnému snížení krevního tlaku, který ohrožuje život člověka.

Alergická reakce se může projevit ve formě astmatického záchvatu, silného kašle, otoku hrtanu nebo dokonce záchvatů. Příznaky alergie mohou být také izolovaná ohniska zarudnutí kůže. Zpočátku se objeví zarudnutí a otok, poté je místo zánětu pokryto strupy. Tato značka se může objevit například v místě kontaktu s kůží prstenu nebo piercingu..

U dětí je atopická dermatitida běžnou formou alergie ve formě kožních změn v záhybech končetin, krku, trupu..

Někdy je kůže alergická na sluneční světlo a ohňostroj! Je také spojován s monoklonálními protilátkami v krvi. Reakce na alergeny v gastrointestinálním traktu, zejména u dětí, se může projevit bolestmi břicha, krvavým průjmem, zvracením a špatným přírůstkem hmotnosti.

Příznaky alergické reakce se objevují velmi rychle po kontaktu s alergenem, zpravidla se první příznaky objeví během několika minut.

senná rýma

Alergické reakce: zánět nosní sliznice (senná rýma) je spojen s vdechováním rostlinného pylu během tvorby prachu ze stromů, keřů, trav a plevele.

Hlavními příznaky alergického zánětu sliznice jsou výtok z nosu (vodnaté nebo vodnaté sliznice) a zánět spojivek ve formě zarudnutí, slzení, fotofobie a svědění očí..

Mezi další běžné příznaky senné rýmy patří:

 • svědění uvnitř nosu;
 • otok (ucpaný nos);
 • časté kýchání;
 • silné bolesti hlavy;
 • poruchy spánku;
 • snížená koncentrace.

V méně případech je příznakem astmatický záchvat. Někteří pacienti mají také zhoršený čich.

Bronchiální astma

Bronchiální astma je chronické onemocnění, při kterém dochází k zánětlivému procesu sliznice dýchacích cest a související hyperreaktivitě sliznice na vnější faktory.

Astma je charakterizováno paroxysmální stenózou dýchacích cest, ke které dochází u některých lidí pouze v určitých situacích, u jiných téměř neustále.

Hlavním příznakem astmatu je astmatický záchvat. Je charakterizován problémy s výdechem, bolestivým kašlem a přítomností patologických pískavých zvuků slyšitelných z dálky.

Alergie na jídlo

Potravinová alergie je charakterizována výskytem zvracení, nevolnosti, průjmu, zácpy nebo bolesti břicha. Prvním příznakem potravinové alergie může být často nadýmání, střevní křeče, ztráta chuti k jídlu, špatný dech, svědění v řiti..

Potravinové alergie mohou také způsobit změny nervového systému, jako je únava, nadměrná ospalost, bolesti hlavy, potíže se soustředěním a hyperaktivita..

Nejčastěji však tato alergie postihuje malé děti. U kojenců je mléko hlavním alergenem, stejně jako vejce a mleté ​​arašídy. U starších dětí arašídy, pyl stromů a ryby.

Alergická onemocnění u dětí

Alergie jsou dědičné. To znamená vysoké riziko alergických onemocnění u dětí, jejichž blízcí příbuzní již mají alergie..

Děti různého věku mají vynikající alergická onemocnění:

 • ekzém (atopická dermatitida) a potravinové alergie u malých dětí;
 • astma a alergická rýma u starších dětí.

Navíc nástup ekzému nebo potravinových alergií v kojeneckém věku předurčuje astma a sennou rýmu později v životě. Tomu se říká „alergický pochod“.

Diagnostika alergie

Alergie se od ostatních onemocnění odlišuje dobou a okolnostmi jejího výskytu: příznaky se objevují pouze v případě kontaktu s alergenem. Když se za slunečného dne bez předchozího nachlazení objeví příznaky jako kýchání, rýma, pálení, zánět spojivek a slzení, pak se samozřejmě jedná o alergickou reakci (senná rýma).

Potravinové alergie jsou nejčastěji spojeny se zarudnutím a svěděním kůže, které začíná po konzumaci určitého jídla (například čokolády). Dalšími příznaky, které naznačují alergickou reakci, jsou otok kůže, bolestivost, silné kopřivky, bolesti břicha, které mohou začít například po bodnutí hmyzem.

Identifikaci možného alergického faktoru na základě rozhovorů podporuje další výzkum, jako například:

 • kožní testy;
 • sérologické studie;
 • testy (testy).

K potvrzení diagnózy alergií se používají různé testy, ale nejoblíbenější jsou kožní testy..

Provádějí se injekcí pod kůži (spotové testy) nebo implantací (deskové testy) alergenů ve velmi nízké koncentraci. Výsledek lze velmi snadno interpretovat, protože pokud se na místě kontaktu látky s pokožkou objeví zarudnutí nebo změny, jedná se rozhodně o alergii na určitý alergen..

Rovněž se používá studie koncentrace imunoglobulinu IgE v krvi. Výsledná krev je věnována pro specializovaný výzkum v laboratoři. Vysoká hladina IgE, která přesahuje normu, naznačuje alergii.

Nejlepší způsob, jak zjistit zdroj potravinových alergií, je selektivní strava. Spirometrické testy se provádějí ke zjištění příčin astmatu. Spočívá v měření množství vdechovaného a vydechovaného vzduchu, ve statice a dynamice a s přihlédnutím k rychlosti proudění vzduchu v dýchacích cestách.

Alergická léčba

V současné době není úplná a trvalá léčba alergií možná. Pokud máte sklon k alergické reakci, bude to zpravidla doprovázet zbytek vašeho života. Někdy tělo změní svou aktivitu a příznaky alergie zmizí samy.

Pokud se příznaky zhorší, jsou eliminovány užíváním léků a kontakt s alergeny je také omezen nebo zcela vyloučen.

Léčba je primárně zaměřena na co nejúplnější eliminaci příznaků nebo jejich kontrolu, aby alergik mohl fungovat normálně.

Je velmi důležité, aby pacient věděl o své nemoci co nejvíce. Vyhnete se tak zbytečnému kontaktu s alergenem a v případě, že k takové situaci dojde, přijměte příslušná opatření..

Proces léčby alergie je vícesměrný a dlouhodobý. Nejdůležitější je první fáze, tj. Správné rozpoznání senzibilizující látky a následné důsledné vyhýbání se kontaktu s ní..

V případě potravinové alergie, alergie na hmyzí jed, je toto chování možné. V případě alergie na pyl rostlin jsou preventivní opatření výrazně komplikovaná..

Při léčbě alergických onemocnění se antihistaminika používají hlavně v kombinaci s jinými léky a kortikosteroidy. V případě záchvatu astmatu u bronchiálního astmatu se používá inhalace léků ze skupiny betamimetik. Léčba také používá antileukotrienová léčiva a druh imunoterapie (desenzibilizace).

Je zjevným faktem, že alergická onemocnění významně zhoršují kvalitu života mnoha lidí. Včasná diagnostika onemocnění a poté zavedení vhodné farmakoterapie a dodržování doporučení lékaře však může významně zlepšit kvalitu života..

Řešení alergické reakce na pyl

Příprava na pylovou sezónu je nejdůležitější věcí. Během tohoto období by měla být intenzivnější léčba drogami a měl by se zvýšit počet návštěv u lékaře. Dobrá volba pro výlet do moře nebo do hor, když se blíží čas tvorby pylu v zemi. Pyl stejných rostlin se tvoří v různých dobách v různých oblastech naší země. Cestování se ve vašem domě vyhýbá pylové sezóně.

Alergik musí neustále kontrolovat kalendář produkce pylu - to pomáhá vyhnout se alergickým útokům. Například je lepší odmítnout večerní výlet do lesa během období jaro-léto. Pokud během dne člověk zaznamená známky alergie na pyl, měl by zavřít okna, opláchnout vlasy a pokožku teplou vodou a užít další dávku antihistaminika..

Alergik by si měl uvědomit, že nejen alergie na pyl může způsobit příznaky alergie, ale také spóry plísní ve vzduchu, proto například po desenzibilizaci na pyly bude pacient trpět příznaky alergie.

Stručný kalendář produkce pylu

"Alergické" rostliny a doba jejich výskytu pylu (pro střední Rusko):

 • líska - březen, duben;
 • olše - březen, duben;
 • topol - květen, červen, červenec;
 • bříza - květen, červen;
 • kopřiva a jitrocel - květen, červen, červenec, srpen, září;
 • žito - červen, červenec;
 • pelyněk - červenec, srpen, září.

Období tvorby pylu ve středním Rusku spadá do období od března do září. Alergie mohou být bohužel spojena s téměř všemi druhy pylu stromů a trav..

Prevence alergie

Odhaduje se, že 10-30% populace trpí různými formami alergických onemocnění. Nejběžnější formou alergie je v současnosti alergická rýma, která často koexistuje s bronchiálním astmatem nebo před jeho vznikem..

Můžete se pokusit zabránit vzniku alergií v raném dětství. Někteří lékaři doporučují kojit děti po dobu nejméně 4 měsíců. „Hygienická hypotéza“ naznačuje, že u dětí, které jsou brzy vystaveny potenciálním alergenům, je méně pravděpodobné, že budou mít alergie, než u dětí pěstovaných za „sterilních“ podmínek..

Aktuální problémy alergologie

Aktuální problémy alergologie

Alergická onemocnění jsou naléhavým problémem praktické zdravotní péče a v posledním desetiletí přitahují stále více pozornosti lékařů různých specializací. Počet pacientů s bronchiálním astmatem a sennou rýmou ve světě neustále roste. alergická rhinokonjunktivitida, kopřivka a Quinckeho edém, atonická dermatitida, potravinové alergie a další alergická onemocnění.

Každý rok jsou vyvíjeny a uváděny do praxe nové léky a zlepšovány jejich formy. Na jejich účinnost a bezpečnost, snadné používání jsou kladeny stále vyšší požadavky. Navzdory všem dosaženým výsledkům však stále existuje vysoká míra exacerbace alergických onemocnění, volání pacientů po naléhavé lékařské péči, invaliditě a úmrtnosti. Jedním z důvodů nedostatečného účinku terapie jsou fragmentární znalosti pacientů o jejich onemocnění, prevence exacerbací, dodržování hypoalergenního režimu a snížení kontaktu s původci alergenů. Pacientům chybí dovednosti sebeovládání a první pomoci při rozvoji akutních alergických reakcí nebo exacerbace chronických onemocnění.

Nejběžnější asociací je bronchiální astma a alergická rýma. Podle údajů z mnoha epidemiologických studií má asi 75% pacientů s bronchiálním astmatem alergickou rýmu a mezi pacienty s alergickou rýmou 20 až 40% trpí bronchiálním astmatem. Rinitida často předchází bronchiální astma a mnozí vědci ji považují za rizikový faktor pro rozvoj astmatu. V pediatrické praxi mohou být prvními klinickými projevy atopie atopická dermatitida, alergická onemocnění trávicího traktu, potravinové alergie. S růstem dítěte se spojují respirační projevy alergií. S takovou rozmanitostí klinických projevů alergie je vedení tříd v obecných skupinách v zájmu pacientů a rozšiřuje možnosti vzdělávacího procesu..

Alergická rýma (AR) je onemocnění, které se vyvíjí v důsledku vstupu alergenů do nosní sliznice, tvorby alergického zánětu a projevuje se čtyřmi hlavními příznaky: nazální výtok, potíže s dýcháním z nosu, kýchání a svědění v nosní dutině. Závažnost hlavních příznaků je odlišná. U některých pacientů převažuje ucpání nosu, u jiných kýchání a rhinorea příležitostně spolu s hlavními příznaky u pacientů se objeví bolest hlavy, porucha čichu. Při vyšetření je třeba upozornit na pootevřená ústa, tmavé kruhy pod očima, maceraci kůže nad horním rtem.

Existuje celoroční alergická rýma (CAR) a sezónní alergická rýma (CAP). Nejběžnější příčinou CAR jsou alergeny na roztoče domácího prachu, šváby, plísně, péřové polštáře, epidermální alergeny. (Příznaky CAR se vyskytují po celý rok, ale jejich závažnost se liší v závislosti na ročním období, povětrnostních podmínkách, které jsou spojeny s koncentrací roztočů nebo spor a myceliem plísní ve vzduchu. V případě mírného průběhu CAR se příznaky objevují hlavně při kontaktu s alergenem - úklid bytu, kontakt s kočkou a zmizí samy po ukončení expozice alergenu nebo v důsledku léčby. projevy CAR mohou být způsobeny pracovními faktory.

ATS je způsoben pylem rostlin. Podle období květu rostlin jsou pozorovány tři vlny CAP. Na jaře jsou to stromy, v létě - luční trávy a na konci léta a na podzim - plevele. Příznaky SAD se mohou vyvinout mimo období květu, když se konzumují potraviny obsahující křížově reaktivní alergeny.

Bylo zjištěno, že AR často předchází rozvoji bronchiálního astmatu, sinusitidy, zánětu středního ucha, infekcí horních cest dýchacích a senné rýmy. Včasná diagnóza AR proto může vést k včasné detekci bronchiálního astmatu. Provádění eliminačních opatření a specifická imunoterapie AR je navíc prevencí astmatu u pacientů s AR..

Alergická konjunktivitida (AK) - alergický zánět spojivek je charakterizován hyperemií a otoky víček, "svěděním, slzením, fotofobií. AK se často kombinuje s jinými alergickými onemocněními: AR, bronchiálním astmatem, atonickou dermatitidou. Izolované alergické léze očí jsou mnohem méně časté." AK formy.

Pollinóza je onemocnění způsobené alergií na pyl rostlin charakterizované vývojem alergického zánětu sliznic, zejména dýchacích a očních orgánů. Mezi nejčastější příznaky senné rýmy patří sezónní alergická rýma, sezónní alergická konjunktivitida a bronchiální astma. Mezi vzácnější příznaky patří kopřivka, Quinckeho edém, kontaktní dermatitida a alergická vulvitida. Příznaky senné rýmy se objevují každoročně současně a shodují se s obdobím květu původců. Za suchého a větrného počasí, kdy je obsah pylu ve vzduchu maximální, se zdraví pacientů zhoršuje.

Kopřivka a Quinckeho edém.

Kopřivka je stav charakterizovaný výskytem kopřivky a svědění kůže..

Quinckeho edém - charakterizovaný edémem kůže a podkožní tkáně, stejně jako sliznicemi různé lokalizace. Edém je hustý, bezbolestný, lokalizovaný na místech s vyvinutým podkožním tukem. Nejčastěji se jedná o obličej, končetiny, jazyk, měkké patro, hrtan. Urtikaria je kombinována s Quinckeho edémem asi v polovině případů. Quinckeho edém v 90% případů probíhá kopřivkou.

Podle mechanismu vývoje může být onemocnění alergické, nealergické, idiopatické. V současné době neexistuje obecně přijímaná klasifikace. Podle povahy kurzu se kopřivka a angioedém dělí na akutní (trvající méně než 6 týdnů) a chronické (více než 6 týdnů).

Mezi nejčastější příčiny kopřivky a Quinckeho edému patří:

• jed hmyzu blanokřídlých (včely a vosy);

• domácí, epidermální, pylové alergeny.

Například: výskyt příznaků kopřivky u pacienta s CAR s alergií na domácí prach po účasti na úklidu bytu; akutní kopřivka u dítěte s epidermálními alergiemi po kontaktu s kočkou.

Závažnost průběhu onemocnění může být různá - od jednotlivých puchýřů, které samy o sobě projdou, až po hojné vyrážky, často vyčerpané, případně zvýšení teploty, slabost, pokles krevního tlaku. S rozvojem edému v oblasti hrtanu, průdušnice, průdušek, chrapotu hlasu, štěkajícího kašle, je možné asfyxie. Pokud je ovlivněn gastrointestinální trakt, objeví se bolesti břicha a nevolnost. Při poškození centrálního nervového systému - závratě, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení.

U pacientů s alergickými onemocněními je důležité vědět, že kopřivka a Quinckeho edém mohou předcházet rozvoji anafylaktického šoku (například na včelím bodnutí).

Atonická dermatitida (AD). AD je chronické onemocnění, jehož základem je alergický zánět kůže, klinicky charakterizovaný polymorfismem kožních projevů (erytém, edém, exsudace, lichenifikace, papulární vyrážka), výrazné svědění kůže. AD pokračuje s určitou věkovou dynamikou klinického obrazu. První projevy krevního tlaku se obvykle objevují v kojeneckém věku a jsou často spojeny se zavedením doplňkových potravin. Kožní ekzematózní projevy převládají s převládající lokalizací na obličeji. S věkem se exsudativní projevy snižují, převládají lichenoidní a pruriginózní erupce.

AD je nejčastějším klinickým projevem potravinové alergie. Je důležité, aby rodiče nemocných dětí věděli, že krevní tlak často předchází nástupu příznaků bronchiálního astmatu a jiných alergických onemocnění. Léčba krevního tlaku a prevence jiných alergických onemocnění by měla být zahájena co nejdříve..

Učitel na konkrétních klinických příkladech prokazuje významnou roli při rozvoji exacerbací krevního tlaku nejen na potravinovou alergii, ale i na doprovodná onemocnění trávicího traktu, psychoemoční faktory.

Alergie na latex (LA). Problematika šíření alergie na latex nejen mezi zdravotnickými pracovníky používajícími latexové rukavice, ale také v každodenním životě (latexové hračky, kondomy, tkáně, stříkačky, katétry atd.).

Alergie na kovové výrobky se vyskytuje častěji při používání šperků nebo niklových výrobků, zubních náhrad.

Potravinová alergie (PA). PA je zvláště důležitá v dětství. Tvorba PA u dětí je ovlivněna, spolu s genetickými faktory, střevní dysbiózou, nedostatečností bariérové ​​funkce sliznic gastrointestinálního traktu a umělým krmením. Nejběžnější alergie se vyvíjí na kravské mléko, kuřecí vejce. ryby, hovězí, kuřecí.

Klinické projevy PA jsou různorodé a závisí na věku pacienta. U dětí prvního roku života se jedná o atopickou dermatitidu, méně často gastrointestinální projevy (bolesti břicha, průjem, zvracení). U starších dětí a dospělých se PA nejčastěji projevuje rekurentní kopřivkou a Quinckeho edémem, syndromem orální alergie a lézemi zažívacího traktu..

U pacientů s vysokým stupněm senzibilizace se mohou vyvinout systémové reakce na produkty.

Alergie na léky (LA). Klinické projevy PA se liší v polymorfismu.

Nejčastěji se jedná o kožní projevy (kopřivka, Quinckeho edém, kontaktní alergická dermatitida, méně často fixovaný erytém atd.). Alergické léze vnitřních orgánů jsou mnohem méně pravděpodobné..

Jedním z nejzávažnějších projevů PA je anafylaktický šok..

Učitel by měl zdůraznit, že vývoj reakcí na léky, klinické projevy a závažnost je obtížné předvídat. Jeden pacient může mít různé klinické projevy PA.

Klinika akutních toxicko-alergických reakcí je řešena samostatně.

Alergie na hmyz. Alergie na bodnutí Hymenoptera má největší klinický význam. Alergické reakce na bodnutí včel, vos a jiných blanokřídlých se vyvíjí rychle - během několika minut. Charakteristické jsou následující příznaky: generalizované svědění, kopřivkové vyrážky, obecný neklid, otok obličeje, jazyka, hrtanu, křeče hladkých svalů průdušek. Nejzávažnějším projevem je anafylaktický šok..

S každým dalším kousnutím se závažnost alergické reakce zpravidla zvyšuje. Alergie mohou být život ohrožující. Kromě toho je třeba mít na paměti, že reakce se vyvíjí nejčastěji mimo město, na venkově, takže je pro pacienta životně důležité znát opatření k prevenci kousnutí a poskytnout si svépomoc v případě kousnutí hmyzem.

Riziko úmrtí na systémové reakce se zvyšuje s věkem. U starších lidí může tým sanitky nebo příbuzní mylně předpokládat infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu a neposkytnout včasnou adekvátní pomoc. Pacienti s alergiemi na hmyz by proto měli mít u sebe cestovní pas pacienta s uvedením diagnózy.

Anafylaktický šok (AS) je generalizovaná alergická reakce doprovázená prudkým poklesem krevního tlaku a zhoršeným zásobováním životně důležitých orgánů krví. AS je nejzávažnějším projevem alergie, která ohrožuje život pacienta a vyžaduje urgentní léčbu..

ASh nejčastěji způsobuje drogy, bodnutí blanokřídlých a jídlo.

Během prekurzorového období, několik minut po expozici alergenu, se objeví pocit úzkosti, strachu, zimnice, slabosti, závratě. tinnitus, znecitlivění jazyka, rtů, prstů, bolesti břicha, dušnost, kopřivka a Quinckeho edém. U těžkého AS neexistuje žádná předchůdce.

Vrchol období je charakterizován bledostí kůže, cyanózou rtů. studený pot, ztráta vědomí, prudký pokles krevního tlaku, dušnost, mimovolní pohyby střev a močení.

Doba odchodu z AS trvá 3-4 týdny. Slabost, bolesti hlavy, poruchy paměti přetrvávají, mohou se objevit závažné komplikace - infarkt myokardu, alergická myokarditida, cerebrovaskulární příhody a další.

Principy diagnostiky, terapie a prevence alergických onemocnění

V diagnostice alergií je hlavní role věnována důkladné analýze životní historie a nemoci pacienta..

Za účelem potvrzení diagnózy a identifikace spektra senzibilizace se provádějí kožní testy s alergeny. Tato informativní a bezpečná metoda zůstává doposud po celém světě nejpřijatelnější pro diagnostiku a výběr alergenů pro hlavní metodu léčby alergie - specifickou imunoterapii..

Kontraindikace kožního testování:

• Exacerbace základního onemocnění

• Akutní infekční nemoci

• Závažná chronická onemocnění (kompenzovaná onemocnění jater, ledvin, kardiovaskulárního systému, onkologická, autoimunitní, duševní onemocnění)

• Těhotenství a kojení

• Malé děti

• Potřeba užívat antihistaminika

• Přítomnost kožních onemocnění v případě kontraindikací pro provedení kožních testů by měl pacient provést laboratorní testy ke stanovení obecných a specifických imunoglobulinů třídy Ig E. Je nutné porovnat údaje získané v důsledku vyšetření s klinickými projevy onemocnění.

Léčba alergických onemocnění u moskevského ústředního výkonného výboru R.N. Chodanova se provádí:
Kandidátka lékařských věd, terapeutka, alergolog-imunolog Valentina Aleksandrovna Udalova;
Alergolog-imunolog Yakubov Dmitrij Maratovič;
Lékař alergolog-imunolog Kozhelupenko Maria Vladimirovna
Dohodnout si schůzku

Žádost o přijetí

Prosím, vyplňte všechny požadované pole

Relevance a problémy narůstajících případů alergií

Projevy alergických reakcí jsou nyní dobře známy doslova každému člověku. Léčba různých alergií v moderní společnosti se stává stále vážnějším problémem..

Vypracovat jediný správný směr a metody terapie, zjistit co nejvíce příčin alergií a schopnost je ovlivnit je jedním z nejdůležitějších úkolů na moderní úrovni. Procesy studia etiologie, vývoje patologie a účinné léčby přímo souvisejí s výsledky mnohaletého výzkumu imunologů.

Zvýšení úrovně různých individuálních reakcí těla zaznamenává oficiální medicína v různých zemích a regionech, dokonce i dříve v nejprosperujících, proto je léčba alergií relevantní všude. Nicméně různé alergické nemoci nebo patologické stavy, které vznikají na pozadí destrukce autoimunitních fyziologických procesů, mají poměrně závažný geografický odkaz. Velmi často jsou autoimunitní onemocnění lídrem v celkovém počtu patologií. A nazývá se předchůdcem pandemie.

Relevance a problémy zvyšování výskytu alergií

Problém vysoce kvalitní adekvátní léčby alergií jako nerovnováhy v činnosti imunitního systému se jeví jako velmi důležitý a vyžaduje naléhavé řešení..

Moderní věda má obrovský potenciál technologií v oblasti výzkumu patologických autoimunitních procesů s velmi dobrými indikátory a farmakologickými látkami pro prevenci exacerbace alergických reakcí. Tradiční metody léčby alergií jsou zde bezmocné. Moderní lékaři identifikují následující příčiny alergie:

 • Za prvé, s růstem znečištění životního prostředí v důsledku emisí a přebytku radiačního pozadí;
 • Zvýšené používání domácích chemikálií - mýdla, prací prášky, osvěžovače a kosmetika;
 • Neoprávněné nekontrolované užívání léků, touha po samoléčení pomocí antibiotik, steroidů, hormonů a drog. Nezávislé rozhodování o tom, jak léčit alergie všemi druhy lidových léků u dětí a dospělých - samoléčba.
 • Rostoucí aplikace vývoje v chemickém průmyslu ve výrobě a skladování zemědělských produktů - pěstování zvířat a drůbeže, obilovin a zeleniny, ovoce, ovoce. Můžete doslova pít džus a získat kopřivku..

Genetické poruchy, ke kterým dochází ve většině případů na pozadí jednoho nebo více výše popsaných problémů.

Alergie a role společnosti v léčbě

Lékařské statistiky potvrzují význam poškození alergiemi v současné fázi i v budoucnosti.

 1. Zhoršení závažnosti a četnosti sezónních onemocnění - na jaře a na podzim a atopii, které nesouvisí s klimatickými rysy, vede k tomu, že pacienti jsou léčeni přerušením práce nebo studia, v obtížných situacích a v nemocnici. Platby nemocenské a výrazné snížení počtu zaměstnanců způsobují nejen ztráty podnikům a firmám, ale také ekonomické náklady v celostátním měřítku.
 2. Zvýšení nákladů na léčbu a preventivní opatření také stálo velké finanční investice a také léčbu virových zánětlivých procesů po alergických reakcích..
 3. V současné fázi je vysoká aktivita autoimunitních procesů u nejzdatnějších věkových skupin - mladých lidí. Otázkou je, jak úspěšně, rychle a aktivně léčit alergie..
 4. Medicína také nemůže být stranou takových globálních procesů. Kategoricky odmítnout doporučení léčitelů, jak léčit různé formy alergií lidovými léky. Stále více symptomatických onemocnění se projevuje na pozadí poruch imunity, lékaři a zdravotníci by měli mít znalosti v oblasti rozpoznávání příznaků alergií.
 5. Neustálá aktualizace teoretické základny lékařů jakékoli specializace je nezbytná pro schopnost rozpoznat všechny nuance širokého spektra klinického průběhu alergických onemocnění a charakteristiky adekvátní úspěšné léčby. Je důležité vědět, že nejoblíbenější alternativní léčba alergií nepomáhá..

Navzdory neustálému vývoji vědeckých metod pro studium těchto jevů, používání nejmodernějších diagnostických technologií a významným vládním programům financování těchto projektů je dnes tato choroba neporazitelná..

Společnost a složitost situace

Údaje získané specialisty Ruského institutu pro problémy s imunologií nepodporují optimismus. Výskyt na pozadí atypických reakcí těla v různých regionech a regionech Ruské federace je 15 - 35% populace jakékoli věkové skupiny, některé regiony vykazují úroveň 40 - 47%.

Na druhé straně ministerstvo zdravotnictví na mezinárodní úrovni potvrzuje, že v roce 2016 byly projevy poruch imunity a samotné alergie diagnostikovány u téměř 85% světové populace! Proč se toto děje?

 • Jak víte, úspěšná léčba alergií vnějšími faktory závisí na fázích, které musí předcházet jmenování a průběhu léčby. Jakákoli alergie je nebezpečná, než se s ní zachází - především jde o prevenci z individuálního i sociálního hlediska. Téměř univerzální proces alergizace lidí je důsledkem plsti úspěchů pokroku a rozvoje potěšení civilizace.
 • Řešení problému do značné míry závisí na systému chování samotných alergiků. V tomto aspektu je pro ty, kteří již byli diagnostikováni, o něco snazší provádět léčbu a prevenci během období remise nemoci. Léčba alergií lidovými léky u dospělých je irelevantní, existuje několik velmi jednoduchých bodů. Trvalé sezónní pozorování, odborná kontrola průběhu onemocnění, eliminace všech potenciálních dráždivých látek, správný životní styl a strava umožňují úspěšně snížit vliv autoimunitních faktorů..
 • Samotného vysokého výsledku léčby nelze dosáhnout pomocí hypoalergenního režimu. Neexistují žádné oblíbené a účinné alternativní léčby alergií. Změna klimatického pásma bydliště, změna bydlení, místa výkonu práce a povolání spojená s různými alergeny nemusí vždy vést k požadovanému výsledku.

Pokud moderní medicína na různých úrovních studuje alergické reakce a tím řeší klinické problémy, pak je úlohou státu v této situaci vyřešit problém v globálním měřítku. Recepty jsou jednoduché - boj proti usazování komunálního odpadu, chemického odpadu, znečištění starých zařízení na zpracování, oddělení obytných oblastí od průmyslové zóny významně zvýší účinnost léčby alergických onemocnění.

Vlastnosti výskytu alergií

Kromě výše zmíněných rozsáhlých a vážných problémů lze vzhled atopie podpořit zdánlivě neškodnými věcmi, které nás obklopují téměř všude:

 1. Prach v domácnosti;
 2. Domácí houby a běžné plísně, které se vyskytují na stěnách a stropech;
 3. Pyl květin a bylin;
 4. Mnoho produktů, jako jsou citrusové plody, káva nebo kakao;
 5. Vlna, prvky peří a prachového peří domácích zvířat;
 6. Kousnutí hmyzem a jed plazů.
 7. To zahrnuje i nespecifické autoimunitní reakce při artritidě, revmatismu nebo hypotyreóze.
 8. Prací prostředky a prací prostředky. Jak efektivně a jakými lidovými léky můžete zmírnit rozvoj alergií na mýdlo - pouze s lékařskými antialergickými léky.

Pokud byly tyto procesy v poslední době poměrně vzácné a byly vyjádřeny v kýchání a kašli, senné rýmě a kožních vyrážkách - omezená dermatitida, kterou lze snadno odstranit. Kontakt se zcela jednoduchými předměty života a každodenního života dnes může vést k mnohem vážnějším a nebezpečnějším komplikacím. Přecitlivělost může nastat okamžitě po kontaktu s provokujícím faktorem a po určité době.

V pediatrické praxi je v těle dostatek hodin takzvaných změn souvisejících s věkem, léčba dětských alergií od 1 měsíce do roku není vždy nutná. Batole může přerůst potravinovou dermatitidu a dokonce i astmatické záchvaty, ale s věkem se mohou objevit i jiné formy. S dětskými alergiemi je třeba zacházet jako s vyvíjející se a měnící se patologií.

Komplex příznaků alergie

Chcete-li provést plnohodnotnou systémovou terapii alergií, abyste zjistili, jak léčit tento druh onemocnění, musíte včas kontaktovat lékařskou instituci. Zde lékař prozkoumá příznaky a určí typ alergické reakce. Všechny vlastnosti patologie však závisí pouze na fyziologii imunitního systému a jeho individuálním stavu. Nejběžnější jsou následující typy s jejich charakteristickými vlastnostmi:

 • Alergické reakce dýchacích orgánů se rozvinou, když provokující látka vstoupí dýchacím traktem. Prach z domácností, pyl, emise plynů, odpad z klíšťat, infekce jsou považovány za nejaktivnější aeroalergeny. Příznaky respiračního typu jsou o něco méně časté: svědění v nose, záchvaty kýchání, sekrece sliznice a ucpání nosu, rýma, záchvatovitý kašel, chrapot a dušení. Astma a rýma se rychle rozvíjejí. V tomto případě jsou nejčastěji kladeny otázky, jak léčit takové alergie lidovými léky..
 • Reakce orgánů zraku se objevují ve formě alergické konjunktivitidy, mám podobné důvody. Hlavními příznaky očních alergií jsou zvýšené slzení, zarudnutí sliznic oka a silné pocity pálení, výrazné otoky očních víček.
 • Kožní reakce následují s individuální nesnášenlivostí k potravinám, chemikáliím pro domácnost, kosmetice, lékům, aeroalergenům, vystavení slunci a chladu, nošení oděvů a spodního prádla ze syntetických vláken, kontaktu s kočkami, někdy jsou provokativní lidové léky z bylin s přídavkem medu. Projev suché kůže, olupování, svědění, hyperemie kůže spolu s vyrážkami, kopřivkou, puchýři se serózním obsahem a otoky vyžaduje okamžité vyhledání kvalifikované lékařské pomoci. Vyznačuje se vývojem dermatózy, akutní dermatitidy, psoriázy, ekzému, plačících vředů.
 • Při konzumaci medu, mléka, vajec, mořských plodů, ořechů a arašídů, citrusových plodů a jahod se u lidí s individuální intolerancí vyskytují příznaky potravinových alergií. Na pozadí enteropatií - nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa, bolest a kolika v břiše, otok jazyka a rtů, svědění a pálení při absenci adekvátní pomoci a následná léčba vede k udušení a anafylaxi plné rychlé smrti.
 • Nejzávažnějším typem než všechny ostatní je tedy šok anafylaktického typu, ke kterému dochází po užívání různých léků nebo po vosích nebo včelích bodnutích. Příznaky jsou celkem jasné, mají tendenci se rychle rozvíjet. Klinika spočívá v tom, že při difúzní vyrážce, silné dušnosti a paroxysmálních křečích se zvyšuje pocení, nedobrovolné močení, defekace, zvracení, otoky hrtanu, prudce klesá krevní tlak a dochází ke ztrátě vědomí..

Diagnostika, metody a techniky

K provedení adekvátní účinné komplexní léčby je nutné navštívit odborníka - alergika nebo terapeuta, aby stanovili přesnou diagnózu. Účelem návštěvy je detekce alergenu, který umožňuje jeho eliminaci nebo zabránění kontaktu s ním, zvýšení pravděpodobnosti pozitivní prognózy během léčby, vyřešení mnoha problémových problémů, které se v průběhu onemocnění objeví, včetně toho, jak léčit alergie lidovými léky. Nejprve má pacient příležitost samostatně zjistit, co může takové reakce způsobit, a jako experiment minimalizovat vliv tohoto faktoru nebo vyloučit jakýkoli kontakt s ním. Diagnostika v lékařském zařízení se skládá z poměrně rozsáhlé sady opatření:

 1. Provádění kožních testů spočívá v analýze reakce těla na standardní sadu alergenů, které se zavádějí v minimálním množství;
 2. Odběr krve a jeho studium IgE protilátek umožňuje odhalit kvalitu a množství protilátek tohoto typu, jejich reakci na přítomnost dalších prvků imunity;
 3. Provedením kožních nebo aplikačních testů umožňuje identifikovat provokující alergen. Metoda testování patchů je jednoduchá. Na povrch kůže se aplikuje složení masti a komplex alergenů, které se neodstraní po dobu 48 hodin, po které se zkoumá manifestovaný alergen;
 4. Testy provokativního typu se provádějí pouze v lékařském zařízení. Pod nejpřísnějším dohledem profesionálního zdravotnického personálu jsou injekčně injikovány minimální dávky alergenu, což pravděpodobně vede k reakci.

Systematická analýza získaných výsledků umožňuje nejen určit příčinu, ale také předepsat plnohodnotnou terapeutickou léčbu.

Vlastnosti terapeutické péče o alergie

Při stanovení diagnózy by to nemělo být bráno jako konečný úsudek. Je však třeba mít na paměti, že ani dnes léky neumožňují terapeutický účinek jako takový, ale snížení možnosti získání aktivní reakce při kontaktu s konkrétní látkou. Ve skutečnosti je třeba si zvyknout na myšlenku, že atopie, pokud se již objevila, se stává společníkem na celý život, ale lékaři nevítají použití lidových léků na alergie. Léčba jako metoda řešení této patologie spočívá v následujících aspektech:

 • Nainstalujte patogen;
 • Minimalizujte kontakt s atony faktorem na jakékoli úrovni;
 • Užívání léků ke zmírnění příznaků a dalšímu zhoršení alergie s přechodem na závažnější formy.

Užívání moderních léků ve velkém sortimentu nabízeném farmakologickými společnostmi má poměrně stabilní účinek na zastavení vývoje a komplikací této patologie. V žádném případě nepoužívejte fyto recepty a lidové léky na alergie, které mohou vést k nenapravitelným následkům.

Léčivý komplex

Systémový příjem zástupců několika skupin drog tradičně umožňuje dosáhnout určitého stabilního výsledku. Jak a jak úspěšně léčit a zastavit projevy alergie:

 1. Skupina antihistaminik. Užívání Loratadinu, Claritinu, Suprastinu, Tavegilu, Zirteku pod dohledem lékaře je považováno za nejdůležitější prvek léčby. Jsou primárním účelem při identifikaci poruchy imunity, když je aktivována produkce speciální látky, histaminu. Hlavním farmakologickým mechanismem této skupiny léčiv je vazba, deaktivace této látky, která zastavuje příznaky onemocnění..
 2. Skupina dekongestantů zahrnuje xylometazolin, oxymetazolin, pseudoefedrin. Používají se k léčbě reakcí dýchacího systému, které jsou doprovázeny obtížemi při nazálním dýchání, zánětem vedlejších nosních dutin, rýmou, nachlazením, ARVI. Díky těmto lékům se normalizuje průtok krve vnitřními stěnami nosní dutiny a sníží se otoky. Léky jsou kontraindikovány u kojících matek, dětí mladších 12 let, pacientů s hypertenzí, mohou se objevit příznaky slabosti, bolesti hlavy, sucho v ústech, halucinace a komplikace anafylaktickým šokem.
 3. Steroidní spreje jsou četné a rozmanité, nejoblíbenější jsou Beclomethason, Mometasone, Flucatizone a jejich analogy. Jsou vyráběny na hormonální bázi a snižují zánět v nosní dutině, prakticky neexistují žádné vedlejší účinky.
 4. Inhibitory leukotrienu dvou typů Montelukast a Singular mají terapeutický účinek blokováním leukotrienu, který způsobuje zánět, otok dýchacího systému, což vede k bronchiálním křečím na pozadí astmatu. Přijetí může být doprovázeno bolestmi hlavy, uší nebo krku.

Jak vyléčit složitou pokročilou alergii. Zvláštní metodou léčby je hyposenzibilizace u těžkých forem alergie, kdy jiné metody neměly požadovaný účinek. Metoda spočívá v systémovém podávání alergenů pacientovi - alergických prášků, takzvaných provokatérů ve velkém množství. Vícenásobné podání alergického faktoru vede k tomu, že reakce na něj klesá a následně úplně zmizí. Zásadní rozdíl mezi touto technikou spočívá v tom, že tělo je doslova nuceně vyvíjet rezistenci na určitý alergen, což lze provést pouze na klinice. Průběh léčby je od 12 do 24 měsíců, je vyžadován nejpřísnější dohled lékaře.

Nespecifické zacházení

V dnešní době si lidové recepty, které se vrátily od nepaměti, získaly zvláštní popularitu. Jak vyléčit alergie lidovými léky? V tomto případě jsou byliny a květiny téměř bezmocné, protože před několika desítkami let byla alergická reakce téměř neznámou chorobou a naši předkové s ní nebyli obeznámeni. Pokud je možné použít odvar a bylinné infuze na svědění kůže a vyrážky, nebude možné vyrovnat etiologii. V tomto případě existuje nebezpečí vzniku dalších faktorů pro reakci.

 • Dobrý účinek vám umožňuje získat homeopatická léčiva jako alternativu k tradičním metodám. Někdy se věří, že homeopati používají k léčbě alergií u dospělých a dětí lidové léky. Tato technika je stejně běžná jako desenzibilizace založená na podobných terapeutických principech. Homeopatické léky se používají během období remise, vybírá je odborník po speciální diagnostice výhradně individuálně.
 • Rozsah léčby doma zahrnuje eliminaci - vyloučení kontaktu s provokatéry, jakož i hygienická opatření v domácnosti bez použití domácích chemikálií, racionální stravy a zdravého života.
 • V dnešní době sotva někoho překvapíte novými metodami léčby. Pro lidi se sklonem k atopickým reakcím dnes odborníci nabízejí alergenově specifickou imunoterapii, autolymfocytoterapii, vysoce účinnou terapii rozprašovačem a plazmaferézou, laserové ozařování krve, stimulaci TES v těle produkci endorfinů.
 • Neméně relevantní zůstává princip sanatoria v mírném vlhkém podnebí s léčivými přírodními minerálními prameny, solnými jeskyněmi a mnoha dalšími procedurami. V sanatoriu pro alergologii absolvuje pacient komplexní léčbu, která zahrnuje deoxidaci a eliminaci toxinů, fyzioterapii, řadu inhalací, balneoterapii, terapeutickou gymnastiku pro zlepšení zdraví, psychologické korekce, metody nervové a emoční úlevy. Právě zde jsou vhodné fytopřípravky, jak léčit alergie lidovými recepty, nebo spíše některé z jeho příznaků, lékař doporučí.

Díky závěrům praktikujících alergiků po celém světě byl určen hlavní trend v oblasti samoléčby, tak milovaný našimi spoluobčany. Co dělat v případě exacerbace, jak si můžete rozmazat pokožku nebo pít v případě alergií, lékař určitě doporučí. Léčba alergií lidovými léky u dospělých a dětí doma je téměř nemožná kvůli nesprávným metodám, náhodnosti při výběru dávkování a samotných finančních prostředků. To vše má opačný účinek - úspěch další léčby pod dohledem lékaře se dramaticky sníží a samotný proces destrukce imunitních sil těla se odloží na neurčito.

Up